Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

19/06/2021
Đầu Lô Tô
0
1 10,11,11,12,12,16,18
2 20,20,22,25
3 37
4 47,49,49
5 50,56
6 64,65
7 70,72,76
8 80,81,83
9 92,95

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

18/06/2021
Đầu Lô Tô
0 03,06,08,08
1 13,19
2 21,29
3 30,32,37,38
4 47
5 52,52,54,55
6 61,63,63,65,67
7 79
8 80,87
9 91,94

Lô tô miền Bắc thứ năm,

17/06/2021
Đầu Lô Tô
0 02,03,07,07
1 10,10,14,14,17,17
2 21,23,26
3 35,39
4 41,43,45
5 54
6 62,63,66,67,68
7
8 81
9 92,97

Lô tô miền Bắc thứ tư,

16/06/2021
Đầu Lô Tô
0 03,04
1 10,11,12,15
2 22,22,22,22
3 33
4 41,47,49,49
5 55,56
6
7 71
8 84,86,88
9 90,91,95,98,99,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

15/06/2021
Đầu Lô Tô
0 01,03
1 16
2 22,23,25,27
3 31,33,36,37,39
4 43,49
5 50,59
6 65,67,68
7 73,77,78
8 83,85
9 93,97,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

14/06/2021
Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 21,21,23,25
3 32,34,36
4 40,44,45,46,46,48
5 51,54,55
6
7 70,75,75,76,77
8 80,86,89
9 90

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

13/06/2021
Đầu Lô Tô
0 00,02,06,08
1 15
2 23,24,27
3 36
4 41,43,45,46,48,49
5 50,53,54,57,59
6 63,69
7 75,76,77,79
8 88
9

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích cầu số miễn phí 30 Ngày liên tiếp